Kategoria: Ubezpieczenie OC adwokatów

  • Adwokaci i ubezpieczenie OC – jak to działa?

    Adwokaci i ubezpieczenie OC – jak to działa?

    Adwokat jest zawodem regulowanym prawnie, a co za tym idzie – aby wykonywać swój zawód, musi posiadać stosowne ubezpieczenie OC. Ubezpieczenie to jest niezbędne, gdyż chroni adwokata przed ewentualnymi roszczeniami odszkodowawczymi ze strony klientów. Adwokaci mają obowiązek prowadzić działalność gospodarczą, a co za tym idzie…